ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

“Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” kapsamında uzman kadromuz tarafından ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanır, ilgili makamlara sunularak takibi yapılır ve sonuçlandırılır.
ATIK YÖNETİMİ

Çevre yönetimi hizmeti verilen tesislerde ortaya çıkan tüm atıkların ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında kayıt altına alınması, geçici ve ara depolanması, taşınması, geri kazanımı ya da bertarafı süreci uzman kadromuz tarafından yönetilir.
ÇEVRE EĞİTİMİ

Yönetmelikler kapsamında çevre yönetimi ve danışmanlığı yürütülen işletmenizde çalışan personele temel ve ileri düzeyde çevre eğitimi verilir, çevre mevzuatının getirdiği yükümlülükler konusunda bilinçlenmeleri sağlanır.
ÇEVRE İZİN VE LİSANSLARI

"Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” hükümleri kapsamında hizmet verilen işletmeler için alınması gereken çevre izni veya çevre izin ve lisansı süreci, uzman kadromuz tarafından takip edilerek sonuçlandırılır.
 


Halit Ziya Bulvarı No:72 (1353 Sok. No: 1 )
      D: 412 - 413 Konak / İZMİR
 
0(232) 445 55 82
0(232) 445 55 83
info@marecevre.com.tr